A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: tour/tour_detail.php

Line Number: 40

ขออภัยรายการทัวร์นี้ขายหมดแล้ว

SPECIAL TOTTORI WITH BEAM SENSEI 6D3N โดยสายการเจแปนแอร์ไลน์ (JL)

  • ทัวร์ : Japan [ ญี่ปุ่น]
  • เที่ยวเมือง : Tottori (ทตโตริ)
  • โค้ด : GO2KIX-JL002
  • ประเภททัวร์ : ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
ราคา (เริ่มต้น)
0
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

• เที่ยวเจาะลึกจังหวัดทตโตริ ไปกับ “บีม เซนเซย์” • ชมความอัศจรรย์ทะเลทรายแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่น ณ เมืองทตโตริ • เที่ยวชมถนนสายดัง ถนนมิซูกิ ชิเงรุ พร้อมถ่ายรูปกับเหล่าตัวการ์ตูน เกะ เกะ เกะ โนะ คิทาโร่ • เดินเล่นย่านเมืองเก่าคุราโยชิ เมืองเก่าที่จะทำให้ท่านหลงรักแบบไม่รู้ตัว • ชมพิพิธภัณฑ์ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน ที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บผลงานของ อาจาร์ย โกไซ อาโอยาม่า • เพลิดเพลินช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ ชินไซบาชิ , อิออน มอลล์ และ EXPOCITY • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ 1 คืน
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพ-สนามบินคันไซ

20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการเจแปนแอร์ไลน์
22.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL728
วันที่ 2

สนามบินคันไซ-จังหวัดทตโตริ-อุทยานแห่งชาติไดเซ็น-กิจกรรมลานสกี-แช่น้ำแร่

06.05 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

ออกเดินทางสู่ จังหวัดทตโตริ เพื่อมุ่งหน้าสู่ เขตอุทยานแห่งชาติไดเซ็น อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่น โดยระหว่างทาง ท่านสามารถชมวิวภูเขาไดเซ็น เป็นภูเขาไฟที่มีความสูง 1,729 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นมรดกทางธรรมชาติที่เป็นที่รู้จักกันดีพอๆกับ “เนินทรายทตโตริ” ความนิยมของภูเขาไดเซ็นนั้น ได้รับการจัดอันดับเป็น “ภูเขาสวยงามในญี่ปุ่น” ในอันดับที่ 3 รองลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นที่นิยมในหมู่นักปีนเขามาตั้งแต่โบราณ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านสัมผัสความสนุกสนานกับ กิจกรรมลานสกี ให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับหิมะได้ด้วยการเล่น กระดานเลื่อนหิมะ หรือ สนุกสนานกับสกีและสโนวบอร์ด ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม ** ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดสำหรับเล่นสกี เครื่องเล่นทุกชนิด ประมาณ 5000-1000 เยน **
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก DAISEN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น
วันที่ 3

ตลาดปลาซากา อิมินาโตะ-ถนนมิซูกิ ชิเงรุ [เกะเกะโนะ คิทาโร่]-ปราสาทขนมหวาน โคโตบูกิโจ-พิพิธภัณฑ์ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน-เขตเมืองเก่าคุราโยชิ (กลุ่มโกดังกำแพงขาว)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

ออกเดินทางสู่ ตลาดปลาซากา อิมินาโตะ ซึ่งเป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดทตโตะริ เพื่อใช้เป็นแหล่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากท้องทะเลทั้งปลาสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ให้ท่านเพลิดเพลินกับอาหารทะเลสดๆ ราคาย่อมเยาว์ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนมิซูกิ ชิเงรุ ซึ่งเป็นถนนที่สร้างขึ้นโดยมีรูปปั้นของสัตว์ประหลาดจากการ์ตูนญี่ปุ่น “เกะเกะเกะ โนะ คิทาโร่” เป็นเรื่องราวของปีศาจเด็กผู้ชายตนนึงที่ชื่อ "คิทาโร่" ที่มีพ่อเป็นปีศาจลูกกะตาเดียวชอบนอนแช่น้ำในชามกับผองเพื่อนเหล่า "โยไก" หรือผีปีศาจนั่นเองอาศัยอยู่ในป่าชื่อ เกะเกะเกะ, คิทาโร่ มีหน้าที่คอยปราบปรามเหล่าโยไกที่นิสัยไม่ดี ชอบหลอกชอบหลอน สร้างความรังควาญให้มนุษย์การ์ตูนเรื่องนี้เขียนโดยนาย “ชิเงรุ มิซูกิ” นักเขียนที่มีบ้านเกิดในจังหวัดทตโตะริและถือเป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านแวะซื้อของฝากที่ ปราสาทขนมหวาน โคโตบุกิโจ แหล่งรวมของร้านขนมที่เป็นฝากขึ้นชื่อของจังหวัดทตโตริ และทีนี่ท่านยังสามาถชมวิธีการทำขนมผ่านกระจกได้อีกด้วย อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน ที่นี่สร้างขึ้นเพื่อเก็บผลงานของ อาจาร์ย โกไซ อาโอยาม่า หรือผู้เขียนการ์ตูนมังงะชื่อดัง ด้านในพิพิธภัณฑ์ได้จำลองห้องทำงานของ อาจาร์ย โกไซ อาโอยาม่า ที่ถูกจัดวางได้อย่างสวยงาม ราวกับว่าห้องนี่ยังคงใช้งานอยู่ รวมไปถึงต้นฉบับการ์ตูนต่างๆ หุ่นจำลองตัวละคร แผ่นอนิเมะ และมีในส่วนของกิจกรรมประลองปัญหา ด้วยการทดลองแก้ไขคดีปริศนาต่างๆ จากนั้นนำท่านย้อนอดีตด้วย การเดินเล่นใน เขตเมืองเก่าคุราโยชิ หรือ กลุ่มโกดังกำแพงขาว สถานที่ท่องเที่ยว เรียงรายไปด้วยโกดังที่มีกำแพงสีขาวสูง 400เมตร ที่ถูกก่อสร้างไว้เมื่อ 100ปีก่อน ซึ่งในสมัยก่อนโกดังเหล่านี้ เป็นแหล่งค้าขายเหล้าและร้านโชยุ แต่ในปัจุบันได้กลายมาเป็นร้านขายสินค้าต่างๆมากมาย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL NEW OTANI TOTTORI หรือเทียบเท่า
วันที่ 4

กิจกรรมทำกระดาษญี่ปุ่น-ศาลเจ้าฮะขุโตะ-เนินทรายทตโตริ-กิจกรรมขี่อูฐ-อิออน มอลล์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

นำท่านเข้ารวม กิจกรรมทำกระดาษญี่ปุ่น ให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมทำกระดาษญี่ปุ่น ตลอดจนถึงขั้นตอนต่างๆในการทำกระดาษญี่ปุ่น ซึ่งจะปิดท้ายการทำด้วยการวาดลวดลายลงบนกระดาษญี่ปุ่น ที่ถูกทำขึ้นด้วยฝีมือของทุกๆท่าน และจะเป็นชิ้นเดียวที่ไม่เหมือนใครในสไตล์ของทุกท่าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮะขุโตะ ศาลเจ้าแห่งนี้ที่มีประวัติความเป็นมาที่ถูกบัญทึกไว้ชัดเจน และที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าแห่งตำนานของ “กระต่ายขาวแห่งอินาบะ’’ และ “สระน้ำมิทะระฉิอิเขะ’’ หรือสระน้ำล้างตัว โดยตำนวนได้กล่าวถึง กระต่ายตัวหนึ่งที่บาดเจ็บแล้วได้มาล้างแผลในสระน้ำภายในศาลเจ้า แล้วบาดแผลนั้นได้หายไปทันที และศาลเจ้าแห่งนี้ยังถูกเรียกในอีกชื่อนึ่งว่า “ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของคู่รัก’’ โดยมีกระต่ายเป็นตัวแทนของเทพเจ้าแห่งความรัก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านชม เนินทรายทตโตริ สิ่งมหัศจรรย์ที่มีมานานกว่า 30,000 ปี เป็นเนินทรายที่ใกล้แม่น้ำเซนไดกาวะ และยังเป็นเนินทรายที่มีความยาวตั้งแต่ด้านตะวันออกจรดด้านตะวันตกของพื้นที่ยาวกว่า 16 กิโลเมตร เนินทรายสูง 50 เมตร และมีความกว้างถึง 2 กิโลเมตร ความสวยงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างแนวคลื่นทรายที่เกิดจากแรงลมทะเล และยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือ การขี่อูฐ ชมวิวทิวทัศน์เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด ให้ท่านเพลิดเพลินและเก็บภาพความประทับใจกลับบ้าน ต่อจากนั้นนำท่านไปยัง อิออน มอลล์ ห้างสรรพสินค้าที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของญี่ปุ่น มีทั้งร้านค้า ร้านอาหารมากมาย และในส่วนของซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ก็ยังมีของสด ของแห้ง อาหาร ขนมต่างๆ ให้เลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากได้อีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NEW OTANI TOTTORI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5

โอซาก้า-OSAKA EXPOCITY-ชินไซบาชิ-สนามบินคันไซ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า นำท่านเดินทางสู่ EXPOCITY ศูนย์บันเทิงครบวงจรขนาดยักษ์ในความดูแลของบริษัทมิตซุย ฟุโดซัง ที่นี่ไม่ใช่แค่ศูนย์การค้าหรือสวนสนุกธรรมดา แต่ได้รวมศูนย์การเรียนรู้และบันเทิงระดับโลก 8 แห่ง และร้านค้าร้านอาหารอีก 305 ร้าน ที่นี่เป็นแหล่งเที่ยว,กิน,ช็อปปิ้งและเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และสาวกโปเกม่อนหรือกันดั้มไม่ควรพลาดเพราะที่นี่มีคาเฟ่สำหรับรอรับเหล่าสาวกด้วย อีกหนึ่งไฮไลท์คือร้าน KFC BUFFET แห่งเดียวในญี่ปุ่นที่คุณสามารถเต็มอิ่มกับเมนูโปรดของ KFC ได้อย่างจุใจ

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านการค้า ชินไซบาชิ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายหลายชนิด ทั้งเครื่องไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าแฟชั่นที่เอาใจคุณผู้หญิง เช่น กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม แฟชั่นล้ำอนาคตสำหรับวัยทีนทั้งหลาย เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพ
วันที่ 6

สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ

00.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL727
05.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง ค่ำ
1
2
3
4
5
6
รายละเอียดและเงื่อนไข

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชำระค่าบริการ
3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง
4.การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่นับวันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นับวันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สำคัญ!! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
-กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
-ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
-เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
-เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน15 **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด)
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น


**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น**
1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2.สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3.ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
4.กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1.หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะสั้น
3.ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4.เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน