ติดต่อเรา

Eiam Tour & Transport Co.,Ltd.

21 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

0-2862-2522
0-2862-2522 ต่อ
info@eiamtour.com
Eiamtour
Line: @eiamtour
www.eiamtour.com
เลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว : 11/1768

รายชื่อพนักงานของเรา

  • ชื่อ : อนัญญา  ศรีวิพันธุ์
  • ชื่อเล่น : อั๋น
  • ตำแหน่ง/สาขา: Ticketing Supervisor and Travel Consultant
  • ช่องทางการติดต่อ :
  • ชื่อ : ธัญณิชา  ่จารุพรกชกร
  • ชื่อเล่น : ปลา
  • ตำแหน่ง/สาขา: Ticking and Travel Consultant
  • ช่องทางการติดต่อ :